Mobirise

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ ООД

СЕ ЗАДЪЛЖАВА:
1. Публикува предоставената актуална информация.
2. Коригира своевременно записите по желание на клиента.
3. Поддържа и актуализира информацията в периода на абонамент.
4. Да активира услигите, след направено плащане
(не по-късно от 14 работни дни)

ВНИМАНИЕ!
Изработката на сайта стартира след получаването на нужната информация!

НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА:
1. Възможни технически проблеми свързани с достъпа до информацията в сайта.
2. Нарушени авторски права в следствие на поставени от потребителите текстови материали и изображения.
3. Пропуснати ползи или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.
4. Времето,през което сайта е недостъпен поради технически причини, няма да се счита за неизпълнение на услугата.

СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА:
1. Изпраща търговски съобщения, по смисъла на член 5 (ал. 1) от Закона за електронната търговия, с цел предоставяне на информация свързана с промени, поддръжка и нововъведения.
2. Променя по всяко време условията за ползване, за което не носи отговорност, ако потребителят не се е информирал и прочел последния вариант на условията.

Информационни портали ООД

Дейността ни е свързана с комуникации и IT технологии.
Във Ваша полза предлагаме и следните услуги:
Изработване на всякакъв вид уеб сайтове.
Публикуване на информация за Вашата фирма,
в специализираните ни портали.

ЗАПИШИ СЕ

Получавайте месечния ни бюлетин с оферти!

Последвай ни в социалните мрежи