Изработка на сайт за училище с интегриран електронен дневник от websitebuilderbg.eu

Ако се нуждаете от изработка на сайт за училище с интегриран електронен дневник или друг вид сайт вземете персонална оферта от ТУК

Вече готовия сайт за училище с интегриран електронен дневник може да видите от ТУК

За училището

ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ е основно училище (І – VІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – само сутрин. Село Батак (област Велико Търново) е разположено в Северен Централен регион на България. То е част от община Павликени. ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” има дългогодишни традиции в образователна дейност, съобразена с динамичното социално-икономическо развитие на Община Павликени и региона.

Предимства

* Притежава сграден фонд, обзаведени учебни стаи, физкултурен салон и училищен двор;

* Квалифициран учителски състав;

* Учениците имат възможността да получат Свидетелство за основно образование;

* Сътрудничество с фирми и институции;

* Наличие на съвременна техника и компютърен кабинет;

* Наличие на Internet мрежа;

* Удобни мобилни връзки с колектива на ОУ;

* Библиотека с библиотечен фонд;

* Работа по проекти;

* Годишен календар и спортни прояви;

* Изяви на учениците по различни интереси;

* Популяризиране на специфични за региона празници и ритуали;

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” село Батак е конкурентно способно училище с непрекъснато обновяваща се материална база, със съвременни технологии и интерактивни методи на преподаване; училище, което ангажира, подпомага и стимулира учениците да получат образование, съответстващо на потребностите на съвременния живот; училище, в което постоянно се усъвършенстват професионалните умения на педагозите и е обособена общност от ученици, учители и родители, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешките ценности.

Гордост и привилегия е да си ученик в Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Батак!

Ценности и приоритети в развитието

* Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, подготовката в областта на информационните технологии и подготовката по всички други предмети.

* Формиращо оценяване и самооценяване.

* Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

* Висок професионализъм на педагогическия екип.

* Ефективна управленска дейност

* Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора.

* Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот.

Изработка на сайт за училище с интегриран електронен дневник от websitebuilderbg.eu

Ако се нуждаете от изработка на сайт за училище с интегриран електронен дневник или друг вид сайт вземете персонална оферта от ТУК

Изработка на сайт за училище с интегриран електронен дневник

Изработка на сайт за училище с интегриран електронен дневник от websitebuilderbg.eu
5 (100%) 1 vote
WEBSITEBUILDERBG.EU

Pin It on Pinterest

Shares