+359 877 000 802 / +359 877 200 215 info@websitebuilderbg.eu
0 елемента

Здравейте, имаме удоволствието да Ви представим нов реализиран от нас проект за Уеб сайт, а именно проекта за рециклиране на отпадъци към фирма БГ Рециклиране ЕООД отново изграден през 2018г.
Разгледайте и оценете работата ни на адрес:

Сайт за рециклиране на отпадъци:

http://otpadacite.com/

БГ РЕЦИКЛИРАНЕ ЕООД – град София

Изкупуване, транспортиране и търговия с метални и неметални отпадъчни и вторични суровини!

КОИ СМЕ НИЕ

„БГ РЕЦИКЛИРАНЕ” ЕООД е регистрирано и вписано в единния Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието през 2011 г.  Дружеството е с предмет на дейност – изкупуване, сортиране, преработка, реализация и транспорт на отпадъци от черни и цветни метали и всякакви неметални отпадъци. Дружеството извършва дейността си основно на територията на град Пловдив и Южна България.„БГ РЕЦИКЛИРАНЕ” ЕООД разполага със собствен екип от висококвалифицирани специалисти и служители в областта на дейностите с отпадъци и се утвърждава като стабилен и коректен партньор в бранша.

Дружеството ни заема челно място сред най – добрите в бранша в областта на сепарирането, обработката и търговията с рециклируеми суровини. Търгуваме с черни и цветни метали, отпадъчна хартия, пластмаса, полиетилен, стъкло и други рециклируеми суровини и материали от отпадъци.

Базата на дружеството се намира в град Пловдив, район „Южен”.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

„БГ РЕЦИКЛИРАНЕ” ЕООД е динамично развиваща се компания, която се стреми винаги да предлага най – добрите цени и да дава най – доброто от себе си при сключването на контракти в областта на търговията със скрап. Постигнатите успехи от основаването на дружеството до днес са плод на усилията на ръководството да управлява като се придържа към европейските стандарти за качество, безопасност и екологични норми.

Дружество „БГ РЕЦИКЛИРАНЕ” ЕООД е отговорно пред своите клиенти, партньори и служители и спазваме поетите ангажименти, като постигаме набелязаните резултати и се стремим към най – високо качество в работата си. За нас е ясно, че за постигане на успешно партньорство е важно ценностите и стремежите ни да съвпадат с тези на нашите клиенти, а именно:

Качествено обслужване на клиенти и коректна работа с партньори

Познаваме, разбираме и отговаряме на потребностите на нашите клиенти и партньори. Ангажиментът ни за най – добри практики гарантира непрекъснатото предоставяне на качествено обслужване;

Почтеност

Последователност и високи стандарти във всичко, което извършваме. Ние обръщаме изключително внимание на репутацията си, за да бъдем надежден и честен партньор;

Промени и иновации

Стремим се към промени, чрез които постоянно внедряваме и използваме най – добрите практики и най-съвременните технологии в нашата работа. Системно извършваме оценка на услугите, които предлагаме и при необходимост ги променяме, за да гарантираме най – високо качество на своите клиенти и партньори;

Качество

Поставяме високи стандарти за качество и очакваме постигането му от наша страна. Усъвършенстваме се чрез постоянни подобрения и се гордеем с предлаганото високо качество на услугите ни;

Здраве, безопасност, околна среда и качество

Гарантираме най – високи стандарти на за здраве и безопасност, опазване на околната среда, както и качество на дейностите ни и средата, в която работим;

Работници и служители

Качеството на нашите работници и служителите оказва пряко влияние върху нашите действия, репутация и жизненост. Високо ценим приноса и способностите на хората, с които работим.

Екипът на „БГ РЕЦИКЛИРАНЕ” ЕООД си е поставил следните амбициозни цели:

  • да бъдем новатори в предоставянето на своите продукти и услуги, и считани за доверен партньор благодарение на дейностите ни;
  • да направи достъпни полезните световни практики и инструменти в управлението на отпадъците;
  • да затвърди позициите си на сериозен и надежден контрагент, който осигурява подходящите, оптимални решения за всеки наш клиент;
  • да приложи нова организация за по – пълно удовлетворяване изискванията на клиентите и да надхвърли техните очаквания;
  • да изгради още по – добри партньорски взаимоотношения с клиентите и доставчиците като проявява все по – голям професионализъм, предлагайки гъвкави оферти и срокове за изпълнение на получените поръчки;
  • да работи за създаване на култура в опазването на околната среда и управление на отпадъците;
  • да развива и утвърждава управлението на отпадъците в Република България.
  • За да изпълним мисията си, ние непрестанно подобряваме услугите и разширява познанията си, чрез образователни и технологични модернизации и нови инициативи.

Ние предоставяме на клиентите си качествено нови възможности за търговски взаимоотношения. Целта ни е да изградим и поддържаме близки отношения с клиентите си, да ги обслужваме бързо и ефективно и да им предлагаме цялостни решения за техния бизнес. Макар и с краткосрочна търговска дейност, дружеството ни се е доказало пред своите клиенти със своя професионализъм, коректност и високо качество. Политиката на дружеството е насочена към все по – пълното задоволяване на увеличаващите се изисквания на доставчиците и клиентите, като всяко ново изискване е предизвикателство, с което се справя, посредством подобряваме на услугите ни.

За пълното техническо изпълнение и обслужване на клиентите ни, дружеството разполага с всички необходими за дейността ни моторни и пътни превозни средства, специализирани машини и съоръжения.

„БГ РЕЦИКЛИРАНЕ” ЕООД
ЕКОЛОГИЯ

Следваме непрекъснато усъвършенстваща се система за опазване на околната среда, заложена в основната фирмена стратегия относно екологосъобразното рециклиране на отпадъци. Ние разрушаваме мита, че отпадъците са „мръсна работа”, като осигуряваме „чистота” в процеса на преработката им и ги превръщаме в ресурси за повторна употреба. Рециклираните метали в нашата компания се влагат като суровина за производство на всякакви изделия.

„БГ РЕЦИКЛИРАНЕ” ЕООД
Рециклиране на отпадъци и материали

Рециклирането, независимо на какъв материал, е важно за природата като цяло. Този процес е сложен – събирането на използвани изделия и тяхната преработка изискват участието на всеки един от нас. Ако всички се погрижим отпадъците от битието ни да бъдат рециклирани, ще живеем в един по – чист свят. Добивът и използването на природните ресурси в стопанската дейност на хората пораждат проблеми, свързани с недостига на основни суровини. Недостигът на енергийни ресурси за задоволяване на нуждите на човечеството също се оказва значима спънка за развитието на човека. Този проблем учените назовават като „суровинно – енергиен и екологичен проблем“. Един от най – значимите начини за решаването на този проблем е третирането на отпадъците. То включва тяхното събиране, съхранение, обезвреждане, повторното им използване, рециклиране или възстановяване, както и производството на енергия и материали от отпадъци.

Изработка на сайт и онлайн магазин

Изработка на сайт?

Ако вече си се убедил, че бизнеса ти не може без уеб сайт не губи време а се свържи с нас! Ние не изграждаме само уеб сайтове! Ние изграждаме дълги взаимоотношения.  Направи запитване за сайт

error: Content is protected !!

Запишете се за информационния ни бюлетин!

Не пропускайте важна информация и новости от света на уебдизайна!

Успешно се записахте за бюлетина!

Pin It on Pinterest

Shares