Изработка на сайт за рециклиране на отпадъци от websitebuilderbg.eu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Изработка на сайт за рециклиране на отпадъци от websitebuilderbg.eu

Ако се нуждаете от изработка на онлайн магазин за ядки или друг вид сайт вземете персонална оферта от ТУК

Вече готовия онлайн магазин за ядки можете да разгледате от ТУК

Изкупуване, транспортиране и търговия с метални и неметални отпадъчни и вторични суровини! БГ РЕЦИКЛИРАНЕ ЕООД – град София

КОИ СМЕ НИЕ

„БГ РЕЦИКЛИРАНЕ” ЕООД е регистрирано и вписано в единния Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието през 2011 г.  Дружеството е с предмет на дейност – изкупуване, сортиране, преработка, реализация и транспорт на отпадъци от черни и цветни метали и всякакви неметални отпадъци. Дружеството извършва дейността си основно на територията на град Пловдив и Южна България.„БГ РЕЦИКЛИРАНЕ” ЕООД разполага със собствен екип от висококвалифицирани специалисти и служители в областта на дейностите с отпадъци и се утвърждава като стабилен и коректен партньор в бранша. Дружеството ни заема челно място сред най – добрите в бранша в областта на сепарирането, обработката и търговията с рециклируеми суровини. Търгуваме с черни и цветни метали, отпадъчна хартия, пластмаса, полиетилен, стъкло и други рециклируеми суровини и материали от отпадъци. Базата на дружеството се намира в град Пловдив, район „Южен”.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

„БГ РЕЦИКЛИРАНЕ” ЕООД е динамично развиваща се компания, която се стреми винаги да предлага най – добрите цени и да дава най – доброто от себе си при сключването на контракти в областта на търговията със скрап. Постигнатите успехи от основаването на дружеството до днес са плод на усилията на ръководството да управлява като се придържа към европейските стандарти за качество, безопасност и екологични норми. Дружество „БГ РЕЦИКЛИРАНЕ” ЕООД е отговорно пред своите клиенти, партньори и служители и спазваме поетите ангажименти, като постигаме набелязаните резултати и се стремим към най – високо качество в работата си. За нас е ясно, че за постигане на успешно партньорство е важно ценностите и стремежите ни да съвпадат с тези на нашите клиенти, а именно:

Качествено обслужване на клиенти и коректна работа с партньори

Познаваме, разбираме и отговаряме на потребностите на нашите клиенти и партньори. Ангажиментът ни за най – добри практики гарантира непрекъснатото предоставяне на качествено обслужване;

Почтеност

Последователност и високи стандарти във всичко, което извършваме. Ние обръщаме изключително внимание на репутацията си, за да бъдем надежден и честен партньор;

Промени и иновации

Стремим се към промени, чрез които постоянно внедряваме и използваме най – добрите практики и най-съвременните технологии в нашата работа. Системно извършваме оценка на услугите, които предлагаме и при необходимост ги променяме, за да гарантираме най – високо качество на своите клиенти и партньори;

Качество

Поставяме високи стандарти за качество и очакваме постигането му от наша страна. Усъвършенстваме се чрез постоянни подобрения и се гордеем с предлаганото високо качество на услугите ни;

Здраве, безопасност, околна среда и качество

Гарантираме най – високи стандарти на за здраве и безопасност, опазване на околната среда, както и качество на дейностите ни и средата, в която работим;

Работници и служители

Качеството на нашите работници и служителите оказва пряко влияние върху нашите действия, репутация и жизненост. Високо ценим приноса и способностите на хората, с които работим.

Екипът на „БГ РЕЦИКЛИРАНЕ” ЕООД си е поставил следните амбициозни цели:

  • да бъдем новатори в предоставянето на своите продукти и услуги, и считани за доверен партньор благодарение на дейностите ни;
  • да направи достъпни полезните световни практики и инструменти в управлението на отпадъците;
  • да затвърди позициите си на сериозен и надежден контрагент, който осигурява подходящите, оптимални решения за всеки наш клиент;
  • да приложи нова организация за по – пълно удовлетворяване изискванията на клиентите и да надхвърли техните очаквания;
  • да изгради още по – добри партньорски взаимоотношения с клиентите и доставчиците като проявява все по – голям професионализъм, предлагайки гъвкави оферти и срокове за изпълнение на получените поръчки;
  • да работи за създаване на култура в опазването на околната среда и управление на отпадъците;
  • да развива и утвърждава управлението на отпадъците в Република България.
  • За да изпълним мисията си, ние непрестанно подобряваме услугите и разширява познанията си, чрез образователни и технологични модернизации и нови инициативи.

Ние предоставяме на клиентите си качествено нови възможности за търговски взаимоотношения. Целта ни е да изградим и поддържаме близки отношения с клиентите си, да ги обслужваме бързо и ефективно и да им предлагаме цялостни решения за техния бизнес. Макар и с краткосрочна търговска дейност, дружеството ни се е доказало пред своите клиенти със своя професионализъм, коректност и високо качество. Политиката на дружеството е насочена към все по – пълното задоволяване на увеличаващите се изисквания на доставчиците и клиентите, като всяко ново изискване е предизвикателство, с което се справя, посредством подобряваме на услугите ни. За пълното техническо изпълнение и обслужване на клиентите ни, дружеството разполага с всички необходими за дейността ни моторни и пътни превозни средства, специализирани машини и съоръжения.

„БГ РЕЦИКЛИРАНЕ” ЕООД ЕКОЛОГИЯ

Следваме непрекъснато усъвършенстваща се система за опазване на околната среда, заложена в основната фирмена стратегия относно екологосъобразното рециклиране на отпадъци. Ние разрушаваме мита, че отпадъците са „мръсна работа”, като осигуряваме „чистота” в процеса на преработката им и ги превръщаме в ресурси за повторна употреба. Рециклираните метали в нашата компания се влагат като суровина за производство на всякакви изделия.

„БГ РЕЦИКЛИРАНЕ” ЕООД Рециклиране на отпадъци и материали

Рециклирането, независимо на какъв материал, е важно за природата като цяло. Този процес е сложен – събирането на използвани изделия и тяхната преработка изискват участието на всеки един от нас. Ако всички се погрижим отпадъците от битието ни да бъдат рециклирани, ще живеем в един по – чист свят. Добивът и използването на природните ресурси в стопанската дейност на хората пораждат проблеми, свързани с недостига на основни суровини. Недостигът на енергийни ресурси за задоволяване на нуждите на човечеството също се оказва значима спънка за развитието на човека. Този проблем учените назовават като „суровинно – енергиен и екологичен проблем“. Един от най – значимите начини за решаването на този проблем е третирането на отпадъците. То включва тяхното събиране, съхранение, обезвреждане, повторното им използване, рециклиране или възстановяване, както и производството на енергия и материали от отпадъци.

Изработка на сайт за рециклиране

Коментари